2107226644 Νέας Εφέσσου 10, Καισαριανή info@bio-tech-support.gr
hero image

 

Παροχή Προσωπικού
Bio Tech Support - Κοντογιώργος - Σκλήρης Ο.Ε. - Υπηρεσίες Ιατροτεχνολογικής Υποστήριξης - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού - Καισαριανή Αττική

 

Η Εταιρεία μας δύναται να χορηγήσει προσωπικό για μόνιμη ή προσωρινή εργασία σε τμήματα τεχνικής υποστήριξης  εταιρειών ιατρικών μηχανημάτων ή και να αναλάβει και το service των εταιριών αυτών κατόπιν συμφωνίας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται εκπαίδευση από τους κατασκευαστικούς οίκους.