2107226644 Νέας Εφέσσου 10, Καισαριανή info@bio-tech-support.gr
hero image

 

Συντήρηση - Επισκευές Αναλυτών
Bio Tech Support - Κοντογιώργος - Σκλήρης Ο.Ε. - Υπηρεσίες Ιατροτεχνολογικής Υποστήριξης - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού - Καισαριανή Αττική

 

Σε συνεργασία με εταιρείες διαγνωστικών κάνουμε συντηρήσεις και καθαρισμούς αναλυτών  στο χώρο του πελάτη από πιστοποιημένους για κάθε περίπτωση τεχνικούς. Συνεισφέροντας  τόσο στην εξοικονόμηση χρόνου αλλά και πόρων των τμημάτων service των εταιρειών και εξυπηρετώντας καλύτερα και τον πελάτη ώστε να τηρούνται  τα προγράμματα συντηρήσεων στον σωστό χρόνο που ορίζει ο Κατασκευαστής.