2107226644 Νέας Εφέσσου 10, Καισαριανή info@bio-tech-support.gr
hero image

 

Τηλεφωνική Υποστήριξη
Bio Tech Support - Κοντογιώργος - Σκλήρης Ο.Ε. - Υπηρεσίες Ιατροτεχνολογικής Υποστήριξης - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού - Καισαριανή Αττική

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει  την τηλεφωνική υποστήριξη τεχνικών τμημάτων ακόμη και τις νυχτερινές ώρες καθώς και την άμεση διαχείριση των κλήσεων με ενημέρωση των τεχνικών τμημάτων των εταιρειών όπου δεν μπορεί να δοθεί τηλεφωνικά λύση.